Bảng giá tin đăng

Tin thường
VIP ĐÒNG
VIP BẠC
VIP VÀNG
VIP KIM CƯƠNG
Giá ngày 1,000 điểm 2,000 điểm 3,000 điểm 5,000 điểm 10,000 điểm
Giá tuần (7 ngày)
7,000 điểm

14,000 điểm

21,000 điểm
35,000 điểm
28,000 điểm
Tiết kiệm: 20%
70,000 điểm
59,500 điểm
Tiết kiệm: 15%
Giá tháng (30 ngày)
30,000 điểm

60,000 điểm
90,000 điểm
83,970 điểm
Tiết kiệm: 7%
150,000 điểm
105,000 điểm
Tiết kiệm: 30%
300,000 điểm
240,000 điểm
Tiết kiệm: 20%
Giá đẩy tin 1,000 điểm/lần 1,000 điểm/lần 1,000 điểm/lần 1,500 điểm/lần 1,500 điểm/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí
Hiển thị số điện thoại
Nhãn miễn phí
Huy hiệu nỗi bạt
Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

VIP KIM CƯƠNG:

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất. Được miễn phí nhãn, Huy hiệu nỗi bật, Và được gắn nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này và Hiển thị số điện thoại ngoài các danh mục tin đăng.

 


VIP VÀNG:

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG và trên các tin khác. Được miễn phí nhãn, Và được gắng nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này và Hiển thị số điện thoại ngoài các danh mục tin đăng.


VIP BẠC:

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG và VIP VÀNG và trên các tin khác. Được gắn nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này.


VIP ĐỒNG:

TIÊU ĐỀ IN HOA,  Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, VIP VÀNG, VIP BẠC và trên các tin khác. Hiển thị nhãn nỗi bật và khung riêng cho loại VIP ĐỒNG


TIN THƯỜNG:

- Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, VIP VÀNG, VIP BẠC, VIP ĐỒNG và trên các tin khác, Được đóng khung viền màu riêng biệt.


TIN MIỄN PHÍ:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Đóng